Edvard Konstantin Hallquisth


F. 1862 28/2 i Stockholm. Inträdde 1876 i yrket hos J. Möller, 1879-83 elev vid Tekn. skolan, 1897 godkänd av Byggnadsnämnden, 1899 burskap, 1889-1919 tillsammans med F.M. Ullrich byggnadsfirma och arkitektbyrå.

Utfört ett stort antal byggnader. Arkitekt för nuv. stamhuset. Var framstående sportseglare.

Avled 1923 18/1 i Stockholm.

Mästare nummer: 185
Inträdesår: 1900
Född: 1862-02-28
Avliden: 1923-01-18