Elias Kessler


Hade vid äskandet 1755 22/7 varit gesäll i 16 år, troligen i Sverige eftersom intet nämnes i protokollet. Ritningarna voro “wäl och förswarligen förfärdigade”. Mästerstycke n:r 62. Var mästare i Nyköping åtminstone 1791 enligt sonens gesällbrev. Begr. 1795 28/7. G. 1.m. Brigita Mas, död 1794, 2.m. J. Möller.

Uppförde 18 nybyggnader 1758-94.

Mästare nummer: 91
Inträdesår: 1757