Erasmus Andersson


Avlämnade ritningarna 1798 18/4, nr 77. Begr.-hjälp 1799 26/9.

Mästare nummer: 111
Inträdesår: 1798