Eric Forss


Revisor 1951-55. Bisittare 1956-64. Skattmästare 1958-60. Stamhusvärd 1958-60. Andre Ålderman 1959. Ålderman 1960-64.

Född den 29 juli 1904, son till sedermera byggmästaren Wiktor Forss (se nr 226) och h h Anna f Karlsson. Död den 28 mars 1964 i Stockholm.

Gift 1932 med Valborg Margareta (Maggie), f Svensson. Barn: Britta, Christina, jur kand, g Levander, behållit familjenamnet Forss, och Wictor se nr 280.

Realexamen 1921. Byggnadsingenjör vid BYS 1926.

Anställd i Byggnadsfirman Kindblom och Forss (se nr 231) mellan åren 1926 och 1933 samt därefter i Forss & Son AB.

Vid faderns död 1934 blev Erik Forss bolagets VD. Under hans ledning bedrev bolaget en omfattande byggnadsverksamhet. Jämsides med en entreprenadrörelse, som främst var inriktad mot större bostadskomplex, kontorshus och skolor, drev bolaget en betydande produktion som egen byggherre för affärs- och kontorsbyggnader. Förvaltningen av egna fastigheter blev med åren betydande.

Han tillhörde styrelserna för BF, vars ordförande han var från 1954, för SBEF, vars vice ordförande han var från 1957, samt för BIF. Han tillhörde också Byggnf. styrelse och var dess skattmästare 1944-50.

Ledamot av styrelsen för BEFA, för Upplands Enskilda Banks Stockholmskontor och för Stockholms Stads Bostadskreditförening, som ordförande från 1952, samt för Stockholms Stadshypoteksförening. Huvudman i Svenska Livförsäkrings AB samt ledamot av Statens Nämnd för Byggnadsforskning, av Barnens Dags Föreningens styrelse och av Kungl. direktionen för Drottninghuset.

RVO KVO. – Burskap 1941.

Eric Forss planerade och genomförde så långt hans tid medgav en grundlig sanering av Embetets ekonomi. Hans insatser härvidlag har varit av största betydelse för Embetet. Han var en intresserad och skicklig jägare.

Nekrologer MEM 1964 och BF 1965.

Mästare nummer: 236
Inträdesår: 1942
Född: 1904-07-29
Avliden: 1964-03-28