Eric Roos


Äskade ämbetet redan 1749 19/7, men ämbetet ansåg sig så stort att flera mästare ej kunde hava sin utkomst. 1754 23/2 var hans praktiska prov klart: en stentrappa i borgm. Schenings hus, i hörnet av “Sanct Clara södra kyrkiogata och stora wattugränden”, och han fick program för ritningarna, vilka godkändes utan fel den 23 april. Mästerstycke n:r 59. Ålderman. Assistent i Ämb. och byggn.-Coll.

Uppförde 106 nybyggnader 1750-79.

Mästare nummer: 88
Inträdesår: 1754
Avliden: 1779-05-05