Erich Olofsson Brunnberg


Mästerstycke n:r 36 “gillat och för gått kiendt hoos H. Cammarherre Thessin”. Nämnes död 1696 30/4. Ej i Bou.

Mästare nummer: 61
Inträdesår: 1692