Erik Folke Ericsson


Revisor 1965-77.

Född den 23 jun 1905 i Lerbäck, Örebro län. Son till byggmästaren Gustav Otto Ericsson och h h Emma Maria, f Gustafsson.

Gift 1:o 1935 med Clary Amalia, f Broberg, och 2:o med Margit, f Barsch. Barn i 1:o Lars Folke, civilekonom, VD i Folke Ericsson Byggnads AB, Stig Lennart, se nr 287, och Birgitta Maria.

Korrespondenskurser hos Noréns och Hermods. Kurs vid Karlskoga Praktiska läroverks byggnadstekniska avdelning och vid Tekniska Gymnasiet i Örebro. Ansvarig byggmästare 1949.

Byggnadssnickare i Örebro och timmerman i Stockholm fram till 1937. Verkmästare hos Stockholms Nya Byggnads AB och hos byggmästaren Nils Sundelle.

Ericsson började 1943 egen verksamhet, som främst varit inriktad på uppförandet i egen regi av bostads- och kontorshus. Företaget har även utfört entreprenadarbeten för kommunala och enskilda beställare. De egna fastigheterna har med åren blivit många och fastighetsförvaltningen är betydande.

Ledamot av styrelsen för BF 1956-73, för SBEF 1969-75 och i dess bostadsutskott 1963-75. Ledamot i styrelsen för Stockholms Fastighetsägareförening, Östermalmsavdelningen 1962-77, för Fastigheternas Förhandlingsorganisation 1956-77, som ordförande från 1974, och för byggnf. 1964-67, som vice ordförande 1966-67 samt revisor 1967-77. Hedersledamot BF och byggnf.

Föredrag i Embetet den 13 december 1976: Minnen från ett byggarliv, som började med en täljyxa i händerna på en 15-årig byggarson. MEM 1976.

Mästare nummer: 261
Inträdesår: 1960
Född: 1905-06-23