Erik Johan Magnusson


Studerade vid Slöjdskolan i Stockholm 1847-50 och 1854-57 . Vann burskap som Mur- och Byggmästare i Stockholm 1861.

Mästare nummer: 158
Inträdesår: 1862
Född: 1834-09-29
Avliden: 1897-07-01