Erik Matsson Berg


Äskade 1680 2/3, bönhåsade (1688 16/10) och fullföljde ej mästerblivandet. Han förläts 1691 20/4, emedan han hade försvar från Magistraten, han skulle hämta papper, och fick mästerstycke sig förelagt.

Hans mästerstycke förkastades av Tessin för stora fauters skull, men då han lovade ej antaga arbete utan att fråga mästarna, blev han erkänd för mästare 1691 26/6.

Mästerstycke n:r 34. Hustruns Bou. 1680. Var död 1701.

Mästare nummer: 60
Inträdesår: 1691