Erik Matsson Frijhammer


Äskade ämbetet för att bliva mästare redan 1678 9/7. Fick 1679 16/5 sedvanligt årsarbete (på Järntorget) hos Jörgen Helmich. Ritningarna uppvisades 1681 7/6 men blevo alldeles “ratade”.

Fick nya uppgifter och papper 1686 23/3. De blevo nästan förkastade den 28/5, men efter han var en gammal gesäll och haft något kronoarbete och lovade att ej åtaga sig något större arbete, så blev han mästare.

Var död 1688 13/3. Mästerstycke n:r 30.

Mästare nummer: 59
Inträdesår: 1686