Erik Olof Åkerlund


Inskrevs hos fadern, bisittare Å., 1845 21/7 och utskrevs 1847 18/6. Byggmästare. Sista erlagda avgiften 1889, struken 1893.

Mästare nummer: 150
Inträdesår: 1856