Erik Östhol


Född den 5 april 1916 i Rättvik, son till byggmästaren Anders Östhol och hans hustru Anna, född Clas. Gift 1941 med Dency, född Gullberg. Barn: Gunilla, tandläkare, och Eva, veterinär.

Student 1935 vid Nya Elementarskolan, Statens Provskola, Stockholm. civilingenjör 1941 vid KTH V. Ansvarig byggmästare 1942.

Anställd 1941 och 1942 i Vattenbyggnadsbyrån som konstruktör samt 1942 och 1943 i Byggnadsstyrelsen som kontrollant och arbetsplatschef. 1943 knöts Östhol till Byggnadsfirman Anders Diös AB, där han varit arbetschef vid Västeråsavdelningen 1943-1948, avdelningschef för Gävleavdelningen 1948-65, tillika avdelningschef för Stockholmsavdelningen 1957-68, bolagets VD 1968-81 och därefter ordförande i bolagets styrelse. Bolagets produktion har omfattat alla slags byggnadsobjekt, främst dock bostadshus på entreprenad och i egen regi för egen förvaltning. Bland större bostadsbyggnadsobjekt kan nämnas Salemstaden med 1300 lägenheter och småhus, administrationsbyggnader, kontor, sjukhus och skolor i olika delar av landet.

Ledamot av styrelsen för Gävle Byggmästareförening 1961-65, som ordförande från 1962, för SBEF 1969-74 och 1977-82, för BIF 1962-85 samt för Sveabund 1970-79. Tillhör styrelserna för Gävle-Dala Stadsypoteksförening, sedan 1984 som ordförande, samt för Fastighets AB Fortet, Fastighets AB Grunden, AB Vestator och Fastighets AB Provet. Ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademin.

Mästare nummer: 278
Inträdesår: 1976
Född: 1916-04-05, Rättvik
Avliden: 2008