Erik Vilhelm Lindqvist


F. 1864 6/9 i Hovförs., Stockholm. 1881-85 elev vid Byggnadsyrkesskolan i Sthlm, 1885-86 extra elev vid Tekn. högskolan i Sthlm. 1885 anställd hos A.G. Sällström vid Allm. barnhusets nybygge, 1888-89 ritare hos I.G. Classon, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1903 burskap.

Från 1893 uppfört ett sextiotal nybyggnader, däribland femton fabriksbyggnader, Odd Fellows Orden, Städernas Allm. Brandstodsbolag, m.m. En mångfald förtroendeuppdrag såsom värderingsman, besiktningar m.m.

Mästare nummer: 203
Inträdesår: 1905
Född: 1864-09-06