Ernst Ludvig Wohlin


Född den 24 augusti 1897 i Nosaby, Kristianstads län, son till snickaren och vagnmakaren Ola Wohlin och h h Maria, född Karlsson. Död den 25 mars 1957 i Stockholm.

Gift 1923 med Gerda Johansson. Barn: Gunborg, gift Johnsson, Britta, gift Ramsköld, och Hans, Ark SAR, Stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.

Byggnadsingenjörexamen 1919 vid Tekniska skolan i Hässleholm. Tekniska skolan i Bergen 1919-20.

1920-45 anställd såsom arbetschef hos sin syssling Carl Zetterberg (se nr 223).

1946 grundade Wohlin tillsammans med Olle Engkvist Byggnadsaktiebolaget Projector, vars VD Wohlin var till sin död. Han var också VD i Byggnadsaktiebolaget Oktaven.

Som arbetschef hos Zetterberg och som ledare för Projector har Wohlin uppfört ett stort antal byggnader huvudsakligen bostadshus, varav åtskilliga i egen regi för egen förvaltning. Han uppförde också på entreprenad byggnader av olika slag. Från åren hos Zetterberg kan nämnas Chinabiografen, Ostermans, Katarinahissen, Råsundastadion och Carlton hotell samt från tiden i Projector Folksams hus och PUB:s bohagshus.

Wohlin var ledamot av styrelsen för BF 1939-54. Han var avtalsdelegerad för timmermansfacket samt ledamot av styrelserna för AB Byggnadsgaranti och ABEMA. Ledamot av Kinneklevautredningen 1947 och av Hälsovårdsstadgekommittén 1950-53. Nekrolog BF 1958.

Mästare nummer: 240
Inträdesår: 1944
Född: 1897-08-24
Avliden: 1957-03-25