Evald Theodor Thavenius


Inskrevs i lära 1843 hos bisittaren Carl Hallström. Utskrevs 1845 som gesäll. Ålderman.

Mästare nummer: 145
Inträdesår: 1851
Född: 1823-04-08
Avliden: 1888-05-11