Filip Johan August Holmén


Född den 15 september 1891 i Hudene, Älvsborgs län, son till lantbrukaren August Andersson och h h Bertha, f Svensson. Död den 7 augusti 1975 i Stockholm.

Gift 1916 med Viveka Hagberg. Barn: Viveka, Elisabeth, gift Bonnier, och Eva, gift Westermark.

Studentexamen 1910 i Göteborg. Civilingenjör CTH 1914.

1914-19 anställd vid Göteborgs Stadsingenjörskontor, vid Norrköpings Byggnadskontor och vid SKF i Göteborg.

Filip Holmén blev 1919 ombudsman i Sveriges Byggmästareförbunds Södra Distrikt. 1922 blev han VD i förbundet, då omdöpt till BIF. I denna befattning kvarstod han till dess han pensionerades.

Ledamot av Byggnadsindustrins Riksskiljenämnd, av Arbetsmarknadens Yrkesråd och av Statens Kommitté för byggnadsforskning, suppleant i Försäkringsrådet och i Arbetsdomstolen.

RNO och KVO samt KFLO, PartS st GM. Nekrolog MEM 1975.

Mästare nummer: 237
Inträdesår: 1942
Född: 1891-09-15
Avliden: 1975-08-07