Filip Theodor Pettersson


F. 1863 23/12 i Stockholm. Elev 1870-74 vid Katarina folkskola, 1875-80 vid Katarina elementarskola, 1881-85 vid Byggnadsyrkesskolan. Ingick 1883 i yrket hos H. Hellström, 1883-85 ritare å arkitektkontor, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1897 erhöll burskap. 1911-33 Ämbetets klubbmästare.

Sedan 1890 uppfört ett 70-tal om- och nybyggnader, såsom bryggerier, bagerier, magasinslokaler och fabrikslokaler.

Mästare nummer: 205
Inträdesår: 1905
Född: 1863-12-23