Gabriel August Zincke


Hans bevarade lärobrev är utfärdat 1744. Äskade ämbetet 1752 22/7 och skulle bliva den tredje i ordningen, som antoges. Äskade andra gången 1753 21/8 och som han arbetat 9 år här i staden “under mästerskapet” och uppvisade börds- och lärobrev från Dresden skulle behörigt mästerstycke honom föreläggas. Mästerstycke n:r 61.

Uppförde 14 nybyggnader 1755-62. Änkan omtalas 1770 17/7.

Mästare nummer: 90
Inträdesår: 1755