Gabriel Matsson Lundh


Mästerstycke n:r 33, “en hoop stoore fehl”.

Mästare nummer: 63
Inträdesår: 1695
Avliden: 1704