Georg Boettger


Bördsbrev. Enligt bevarat lärobrev utskriven som gesäll från Murmästarämbetet i Klingenberg.

Mästerstycken: kasserat n:r 53, godkänt n:r 54.

Mästare nummer: 80
Inträdesår: 1743
Avliden: 1744