Georg Gerasim Schackne


Bisittare 1960-77. Andre ålderman 1978-84. Embetets kvädare.

Född den 19 april 1911 i Lodz i Polen, son till köpman Owsei Schachnerowitz och h h Eva, f Rubinstein. (Namnet Schackne som tidigare använts inom släkten, har återtagits av familjen). Död den 23 juli 1986 i Stockholm.

Studentexamen 1929 vid Beskowska Skolan i Stockholm, civilingenjör 1933 vid KTH V. Ansvarig byggmästare i Stockholm 1940.

Anställd 1933-34 vid Generalstaben, 1934 vid Norrköpings byggnadskontor och Statens fiskhamnsbyggnader i södra Sverige, 1934-38 vid Hamningenjörskontoret i Hälsingborg. 1938 anställdes Schackne hos byggmästare Olle Engkvist, senare Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB. Fram till år 1952 var han offertingenjör. Från sistnämnda år till sin pensionering 1980 var han företagets VD.

Företaget har varit verksamt icke endast i Stockholm utan även i Göteborg, Borlänge och Karlstad samt utför ett stort antal husbyggen av alla slag på entreprenad och för egen förvaltning. Bland mera kända arbeten kan nämnas kontorshus för Thulebolaget, Skandia och Götabanken vid Sveavägen, Svenska Dagbladets nybyggnad, restaureringen av Räntmästarehuset samt flera byggnader för Domnarvets Jernverk.

Ledamot av styrelsen för BF 1953-80, därav som ordförande sedan 1971, styrelsen för BIF 1956-80, av styrelsen för BIF:s Mellersta distrikt 1956-80, därav som ordförande sedan 1971, och styrelsen för SBEF 1966-72 och 1975-80. Medlem i SBEF:s indexkommitté 1959-80, därav som ordförande sedan 1962.

Ledamot av styrelsen för Byggnf. 1955-57, vice ordförande 1957-59 och ordförande 1961-65. Ledamot av styrelserna för Tidskriften Byggmästaren och AB Byggmästarens förlag 1953-58, därav som ordförande 1957-59. V ordförande i Statens råd för byggnadsforskning 1960-66.

Ledamot av STF:s kommitté för utredning av den högre tekniska undervisningen 1943-44, av institutet för värdering av fastigheter sedan 1952, av direktionen i Stiftelsen Philipsenska Skolinrättningen, av styrelsen för Stiftelsen Mäster-Olofsgården, av IVA¿s industriella råd sedan 1968, som ständig ledamot sedan 1982, och av Svenska Nationalkommittén för teknikhistoria sedan 1982. Ordförande i IVA:s teknikhistoriska råd 1971-80. Ledamot av ett flertal bolagsstyrelser.

Av Stockholms Handelskammare och magistraten i Stockholm utsedd besiktningsman för byggnadsmaterial i Stockholm 1954-64. Uppdrag 1984 av SVR att ordna ett byggtekniskt museum. Stödjande medlem av Kungl. Gustaf Adolfsakademin.

RVO, PatrS st GM, RItTFO, Förtjänsttecknet Wasa Rediviva, Hedersledamot i BF och Byggnf. Artiklar i Teknisk Tidskrift, Byggmästaren, Daedalus och Väg- och Vattenbyggaren. Föredrag i Embetet den 12 april 1973, Räntmästarehuset-historik och teknik samt den 22 februari 1979, Kan Venedig räddas, MEM 1978.

Nekrolog Bin 1986 nr 23.

Mästare nummer: 252
Inträdesår: 1955
Född: 1911-04-19
Avliden: 1986-07-23