Gisslar Anders Svensson


F. 1883 4/3 I Boda s:n i Kopparbergs län. Inträdde i yrket som lärling 1898 hos A.E. Magnusson och murare bl. a. hos A.G Jansson och O. Österlöf. 1905 egen verksamhet, uppfört ett 20-tal byggnader, 1913 godkänd av Byggnadsnämnden. Ordförande i Byggmästarföreningen från 1929 och ledamot av stadsfullmäktige sedan 1930. Innehar ett flertal förtroendeuppdrag.

Mästare nummer: 229
Inträdesår: 1933
Född: 1883-03-04