Gunnar Lindell


Född den 1 april 1908 i Stockholm, son till typografen Linus Lindell och h h Emelie, f Gustavsson. Död den 12 april 1972 i Stockholm.

Gift 1937 med Irmgard, f Nilsson. Barn: Björn, Erna, Ulla och Gunnar.

Studentexamen 1926 vid Norra Real i Stockholm. Civilingenjör 1930 KTHS V. Ansvarig byggmästare 1930.

Efter anställning hos L E Hellstedt AB som arbetschef mellan 1930 och 1937 startade Lindell sistnämnda år egen rörelse. Denna ombildades 1962 till aktiebolag med Lindell som VD. Under sin 34-åriga verksamhet som egen byggnadsföretagare uppförde Lindell ett stort antal fastigheter i Stockholm med förorter. I början dominerade byggandet av bostadshus i egen regi. Efter hand tillkom en del arbeten av annat slag, huvudsakligen förtroendearbeten på löpande räkning. Så småningom inriktades hans egenregiverksamhet allt mera på byggandet av s k industrihotell. Han blev på detta område en av de tongivande företagarna. Totalt omfattade Lindells produktion ett 50-tal större arbeten. Efter hand växte det egna fastighetsbeståndet och förvaltningen blev av stor omfattning.

Ledamot av styrelsen för BF 1947-52 och dess ombud i BIF. Ledamot av SBEF:s informationsutskott 1962-70. Sedan 1948 ledamot av Institutet för värdering av fastigheter och under åren 1961-71 av styrelsen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.

Nekrolog MEM 1972.

Mästare nummer: 262
Inträdesår: 1960
Född: 1908-04-01
Avliden: 1972-04-12