Gustaf Erik Landewall


F. 1867 8/11 i Stockholm. 1878-85 elev i Norra Latin. Ingick 1884 i yrket, 1885-88 elev i Byggnadsyrkesskolan, 1888-89 verkmästare, 1889-92 ritare hos Agi Lindegren, 1893 arbetsledare vid Nord. museet och Skansen. 1895-96 ritare hos Ludv. Pettersson och 1896-03 ritare hos Ferd. Boberg, 1902 godkänd av Byggnadsnämnden, 1904-07 ritare vid Stockholms stads byggnadskontor, 1909 erhöll burskap. Från 1910 anställd som byggnadsinspektör i Byggnadsnämnden.

Mästare nummer: 210
Inträdesår: 1911
Född: 1867-11-08