Gustaf Erik Westerberg


Blev gesäll 1811 i juni. Ritningarna uppvisades 1817 6/10 och 5/11 blev det praktiska provet godkänt. Mästerstycke nr 84. Fänrik vid Borgerskapets inf.-kår. Död 1833 11/4, 41 år gammal (Bou.).

Mästare nummer: 120
Inträdesår: 1817
Avliden: 1833-04-11