Gustaf Fredrik Vilhelm Sällström


F. 1859 30/11 i Stockholm. Ord. elev 1878-82 vid Tekn. högskolans arkitektavdelning, 1870 ingick i yrket, 1886 studieresa i Sverige, Danmark och Tyskland. 1890 godkänd av Byggnadsnämnden. 1913 burskap. 1925 styrelsemedlem i Ämbetet och 1932 dess vice ordförande.

Som arbetschef under A.G. Sällström utfört ett flertal om- och nybyggnader under åren 1881-1917. Upprättat ritningar till flera ny- och ombyggnader, utövat kontroll över flera byggnader samt har till huvudsaklig sysselsättning medlemskap i besiktningar och skiljenämnder, 1919-32 kyrkoråd i Gustaf Vasa förs. och 1921-32 dess kyrkovärd. Styrelsemedlem i Byggnadsab. S:t Erik och sedan 1913 dess verkställande direktör m.m. RWO.

Mästare nummer: 214
Inträdesår: 1914
Född: 1859-11-30