Gustaf Leonard Söderman


Murmästare. Tog aldrig inträde i Ämbetet.

Mästare nummer: 174
Inträdesår: 1890