Hans Bengdtzon


Mästerstycke n:r 1.

Mästare nummer: 29
Inträdesår: 1642
Avliden: 1643