Hans Claeson Cure


Hade dräng redan 1668 8/5 och inskrev såsom “Mästare” en dräng 1671 8/5. Mästerstycke n:r 23.

I Narva från 1684. Änkan hemkom därifrån 1708.

Mästare nummer: 51
Inträdesår: 1672