Hans Ferster


Hade havt två lärdrängar sedan 1635, som blevo utskänkta av honom 1638 25/3. Utskänkte sista gången 1652 26/11.

Mästare nummer: 24
Inträdesår: 1639