Hans Grot


Blev mästare 1620 enligt mästarelängden 1611-43, men under hans namn i in- och utskrivningsprotokollen i samma bok står: Ao 1638 Bleff Mr Hanss grodt Mestare Vthi Embetet.

I samma protokoll står på följande blad, att han 1630 tog sin son Moritz i lära. Under “Läredrängier” meddelas dock, att Moritz grott blev förskänkt samma år. Väl snart, men det kan förklaras så, att mästaren blott dröjt med inskrivningen. Så skedde ofta. 1635 utskänkte han en annan dräng. En Lars grott blev gesäll 1627.

Under senare delen av 1620-talet var Hans Groot verksam såsom murmästare på slottsbyggnaden under Casper van Panten. Groot tillhörde en grupp holländska hantverkare, som införskrevos för Gustav Adolfs slottsarbeten omkring 1624.

Groot blev kanske mästare i Holland 1620. 1638 kan beteckna året för en nyintagning i Stockholmsämbetet – jämför mästare nr 15, i alla händelser tillhörde han ämbetet omkring 1630.

Mästare nummer: 11
Inträdesår: 1620?