Hans Wohlin


Född den 16 augusti 1934 i Stockholm, son till byggnadsingenjören Ernst Wohlin, nr 240, och hans hustru Gerda, född Johansson. Gift 1958 med Anne-Catherine, född Orling. Barn: Maria Katarina, Johanna och Pär Ola.

Student vid Östra Real i Stockholm 1953, arkitekt vid KTH 1958 och tekn lic KTH 1961.

Anställd (deltid) Nilsson, Sundberg och Wirén arkitekter SAR 1960-62 samt vid Bostadsstyrelsen (deltid) 1960-62. Anställd som stadsbyggnadssekreterare vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm 1962, därefter överarkitekt och chefsarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret till 1980. Chef för Planeringsberedningens kansli vid finansavdelningen i Stockholm 1980-84. Stadsbyggnadsdirektör i Stockholm 1985-92. Arbetet inom Stockholms stad har innefattat medverkan i stadsbyggande och kommunövergripande planering med särskild inriktning på program- och utvecklingsfrågor, projektledning och företagsledning.

1991 startade Wohlin konsultföretaget AB Hans Wohlin Urban Management som arbetar med fastighetsförvaltning och stadsbyggnadsutredningar med särskild inriktning mot högskoleverksamheten i Stockholm samt internationella uppdrag.

Ledamot av ing.vetenskapsakademien från 1986. Ledamot i KTH:s styrelse 1985-97. Ordförande i styrelsen för IVA AVD III 1995-1997. Ordförande i Stockholms Byggnadsförenings styrelse 1997-2000. Ordförande i styrelsen för BFAB 1993-97. Ordförande i Stadsholmens Kulturhusråd 1992-98.

Mästare nummer: 292
Inträdesår: 1988
Född: 1934-08-16, Stockholm
Avliden: december 2010