Hanss Andhersson Skogh


Uppvisade sitt mästerstycke. Inskrev en dräng följande år.

Mästare nummer: 34
Inträdesår: 1655