Hanss Felttman


Mästare 1628 enl. längden, 1639 enligt inskrivningsprotokollet, som dock även meddelar, att han havt drängar sedan 1635, jämför Groot (mästare nr 11). Bisittare.

Död omkr. 1661 4/12, dock kallas han där ej “salig”, men verksamheten var slut.

Mästare nummer: 17
Inträdesår: 1628(?)
Avliden: 1661