Henry Emanuel Weimer


Bisittare 1960-70. Skrivare 1958-63.

Född den 6 november 1912 i Stockholm, son till byggmästaren Karl Johan Weimer och h h Karin Maria, född Pettersson.

Gift 1940 med Majken Ingeborg, född Landström. Barn: Kjell Henry, arkitekt SAR, Gerdt Christer, gymnastikdirektör, Berndt Ebbe, major i Flygvapnet, Leif-Åke, kapten i SAS och Dick Kenneth, v VD i familjeföretaget Leoparden AB.

Byggnadsingenjörsexamen 1933 vid BYS. Genomgick Industriförbundets arbetsledarekurs för ingenjörer 1935, studerade handelskorrespondens vid Borgareskolan 1936 och genomgick vid Kungl. Tekniska Högskolan kurs i Värme-Sanitet-Ventilation 1939. Ansvarig byggmästare 1938.

Anställd 1934-35 såsom ritare å Kooperativa Förbundets arkitektkontor, 1936-37 hos arkitekten Sven Wallander å HSB med byggadministrativa uppgifter, 1937-38 hos Kasper Höglund AB som biträdande arbetsledare, 1939 Bröderna Hedlunds personlige kontrollant vid uppförandet av Hedlunds Industribyggnad, Norra Stationsgatan – Gävlegatan, 1940-43 å Husqvarna Vapenfabrik som bruksbyggmästare och 1944-45 hos Kopparfors AB som byggnadschef.

1945 startade Weimer egen byggnadsrörelse och arbetade under de första tio åren framför allt med entreprenader för HSB och kommunala bolag. Under denna tid uppförde han ca 90 bostadsfastigheter, men åtog sig även andra entreprenader, t ex Råsunda Folkskola. Därefter har han i huvudsak byggt bostadshus i egen regi för egen förvaltning och under senare år främst ägnat sig åt förvaltning av egna fastigheter.

Ledamot av BF:s styrelse 1954-68, föreningens ombud i BIF samt ledamot av styrelserna för Stockholms Byggnadsförening och Statens råd för Byggnadsforskning. Weimer tillhör styrelsen för 1912 års män.

Föredrag i Embetet den 30 oktober 1984, Om byggen och byggare på 1950- och 1960-talen, se MEM 1984.

Mästare nummer: 250
Inträdesår: 1954
Född: 1912-11-06