Herman Florentz


“Förskenckt” som gesell från J. Loth i april 1641. “Anno 1644 Den 6 Aprilis bleff Mr Herman för Mester
ährkiendh Uti Embetet och Mr Hans Fester presenterede hans mesterstycke.” N:r 2.

Mästare nummer: 31
Inträdesår: 1644