Ivan Bernhard Person


F. 1883 1/9 i Stockholm, 1900-03 genomgått Byggnadsyrkesskolan i Sthlm, lärt yrket hos Albert Andersson, från 1910 egen verksamhet, 1910 godkänd av Byggnadsnämnden, erhöll burskap som borgare. Sedan 1933 Ämbetets klubbmästare.

Utfört ett 80-tal ny- och ombyggnader, däribland Bergviks och Vilhelmina kyrkor, Långbro Sjukhus, Högalids förs.-hus m.m.

Mästare nummer: 227
Inträdesår: 1931
Född: 1883-09-01