J. Laschinger


Sista ledamotsavgiften 1865 30/11. Utträtt.

Mästare nummer: 160
Inträdesår: 1864