J. Weylund


Byggmästare.

Mästare nummer: 152
Inträdesår: 1859
Född: 1821-02-25
Avliden: 1885-02-26