Jacob Christiansson Geddnack


Mästareson och åtta års gesäll, när han äskade ämbetet 1707 17/5. Mästerstycke n:r 41.

Ej i kvartalen “1710 8/12 till M:r Jacob Gedenacks begrafning – 24 Dlr”. Ej i Bou.

Mästare nummer: 68
Inträdesår: 1709