Jacob Helmich


Son till Jörgen Helmich. Varit gesäll i sju år, fick lärobrev för utrikes resa 1693 5/7 och alltså “sigh på främmande orter försökt i 5 åhrs tijdh”, när han äskade ämbetet 1698 23/11.

Tessin lät ämbetet förelägga honom mästerstycke, som skulle omfatta 4 grundritningar, 2 faciater och 2 profiler, måtten skulle han få när han tänkte börja. Slapp 1699 2/3 med halva lådpenningar för att han var mästareson.

“Wackert rest och för bättradt sin konst”, jämväl “sökt med fljt att utharbeta dhe honom förelagde prof och rijtningar”; mästerstycket “wäl och förswarligen giordt”, n:r 37.

Enl. Bouppteckningen ägde han: Konungens Conterfait, 27 st. papperstaflor – Pähr frestares Conterfait – Konung Davidz Conterfait – 1 böx Säcke Uhr, värderat dubbelt mot 12 läderstolar 2 Schabraquer – 1 wäria med gehenge – Ur en murmästares garderob: Lius klädes Jacka samt Wäst underfodrad med Gråwärck. 1 gl swart Långkappa. 1 lius Camlots kappa med foder af blått rask. 1 gl brun klädes jacka med wäst. 1 par gl swarta Schaggböxor … 1 båckskins hud. 1 swart hatt.

Mästare nummer: 65
Inträdesår: 1699
Avliden: 1700