Jakob Wilhelm Thunell


F. 1859 3/1 i S. Sallerups s:n i Skåne. 1876-78 elev vid Malmö Tekniska skola. 1878 ritat och uppfört ett en-våningshus i Malmö, antogs 1879 till gesäll i Malmö och inflyttade till Stockholm, 1880-84 elev vid Tekniska skolan i Sthlm, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1896 burskap. 1934 ledamot i Ämbetets styrelse.

Sedan 1885 uppfört ett flertal nybyggnader, däribland tillbyggnader till Veterinärinstitutet, Karolinska institutet samt Gymnastiska centralinstitutet.

Mästare nummer: 181
Inträdesår: 1898
Född: 1859-01-03