Jan Jeppsson


Född den 18 september 1935 i Vollsjö, son till lantbrukare Svante Jeppsson och hans hustru Johanna. Gift 1960 med framlidna Ann-Lis Jeppsson, fil dr. En dotter Charlotte, civ.ek Handelshögskolan i Stockholm.

Efter civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg anställdes Jan Jeppsson i Svenska Industribyggen AB (senare namnändrat till SIAB AB) 1960, 1962-1966 chef för verksamheten i Malmfälten, 1966-1968 arbetschef Sundsvall/Gävle, 1968-1970 avdelningschef och överingenjör Uppsala, Gävleborg, 1970-1982 medlem i företagsledningen bland annat som VD-assistent, teknisk direktör, produktionsdirektör, utlandschef och VD. I samband med börsintroduktionen 1983 blev Jan Jeppsson VD och han lämnade SIAB i samband med sin 60-årsdag.

Under SIAB-tiden satt Jan Jeppsson, utöver i SIAB AB, i ett stort antal styrelser som hade koppling till företaget såsom dotterbolag eller bolag där SIAB hade ägarintresse såväl i Sverige som utomlands t.ex. Nordisk Renting, Globen City, Vasaterminalen, Sollentuna
Centrum, Swerock samt dotterbolag i Tyskland och Finland.

Jan Jeppsson deltog också aktivt i branschfrågor bl.a. som styrelsemedlem i det som idag är Sveriges Byggindustrier åren 1970-1995 bl.a. som vice ordförande och ordförande under 1990-talet. Med ordförandeposten följde också medlemskapet i SAF’s (nu Svenskt
Näringsliv) styrelse.

Efter SIAB-tiden var Jan Jeppsson verksam i Newsec, först som Senior Advisor och sedan som delägare, styrelsemedlem och styrelseordförande i flera av dotterbolagen bl.a. NIAM och de första av NIAM-fonderna. Han var också VD under ett par år. Under dessa år var Jan Jeppsson också styrelsemedlem i ett 20-tal såväl börsnoterade fastighetsbolag såsom Tornet och SIFAB (ordförande) som statliga bolag Akademiska Hus i Uppsala och Fortifikationsverket samt andra ickkenoterade bolag som t.ex. Nordisk Renting, FFNS, VBB Samhällsbyggnad och dotterbolag till ABB inom installationssektorn.

Mästare nummer: 299
Inträdesår: 1993
Född: 1935-09-18, Vollsjö
Adress: Tegnérlunden 4
Postnummer: 113 59
Ort: Stockholm
E-post: annlis.jeppsson@gmail.com
Telefon: 08-652 23 19
Mobiltelefon: 0768- 66 46 70
Företag: SIAB och NewSec