Joachim Jacob Priem


Var “åltgesäll” 1755 22/7. Äskade ämb. 1760 12/6 och 26/6 uppvisade lärobrev från svenska stapelstaden Wolgast (1750 16/3), inskriven därst. 1739, utskriven som gesäll 1742. Hans mästerstycke underkändes 1760 22/9, men genom Kommerskoll. vann han inträde utan nytt mästarprov. Mästerstycke n:r 64.

Bouppteckningen: Rit tyg: 6 st. Circlar, 4 st. Tousche penslar, 3 st. blyars pennor, 1 winckel, 1 paralel, 2 ritskifwor och 6 st. ritbräden. Carl Werner P. på 12 året (mästare n:r 108). Hans änka omtalas 1763 21/4.

Mästare nummer: 95
Inträdesår: 1762
Avliden: 1762-11-03