Johan Ahlström


F. 1830 19/9 i Stockholm. Var 1848-56 elev vid Konstakademien, 1855 verkgesäll hos byggmästare Alm samt erhöll 1857 burskap som byggmästare. Övertog 1881 ämbetslådan och blev ordförande i Ämbetet, vilken befattning han innehade till sin död.

Uppförde omkring 22 nybyggen, däribland Kungl. biblioteket, Musikaliska akademien och tillbyggnad till Karolinska institutet.

Mästare nummer: 157
Inträdesår: 1862
Född: 1830-09-19
Avliden: 1904-11-08