Johan Andersson


F. 1823 7/7 i Raus, Hälsingborg, där han inskrevs i lära 1838 och blev gesäll 1842. 1848-54 elev vid Konstakademien även i högre byggnadsskolan, vann 1852 burskap som byggmästare. Valdes av ämbetet 1893 25/11 som dess representant i Borgerskapets femtio äldstes bemedlingskommission.

Uppfört flera byggnader, däribland Konradsbergs hospital, Vetenskapsakademien, Teknologiska institutet m.fl. Tillhörde stadsfullmäktige 1863-97. RWO, RNO, KWO.

Mästare nummer: 147
Inträdesår: 1852
Född: 1823-07-07
Avliden: 1897-06-22