Johan Christian Herman


Äskade ämbetet 1752 10/11. Änkan höll verkstad från 1771.

Han uppförde 53 nybyggnader 1755-70.

Mästare nummer: 89
Inträdesår: 1755