Johan Christian Nauman


Vid äskandet 1755 12/7 var han en 14 års gesäll och emedan han ärnade träda i gifte med bisittaren Weigelts dotter, fick han företräde före Christopher Fredric Schröder, som samtidigt begärde mästerskap, men snart därefter for till Åbo. Naumans mästerstycke har n:r 63. Död 1785 (Begr.-hjälp 12/2).

Uppförde 61 nybyggnader 1748-84.

Mästare nummer: 92
Inträdesår: 1759
Avliden: 1785