Johan Christopher Kiörner (Kiörrner) d.y.


Fadern uppvisade 1748 22/7 Hårlemans fullmakt för sonen som andre slottsmurmästare. Han vann inträde i ämbetet utan mästerstyckes förfärdigande. Ålderman. Se Historiken.

Uppförde 12 nybyggnader 1759-75.

Mästare nummer: 86
Inträdesår: 1750