Johan Daniel Elfström


Äskade ämb. 1763 21/3 såsom gesäll hos Åldersman Körners änka. Fick uppskov 1766 och 1768 med mästerstyckets fullbordande. Mästerstycke n:r 69.

Vistades i Vasa stad i Finland för hovrättshusets uppförande 1780-87. Anmäldes hemkommen 1788 29/2, då han blev ålagd åter söka Ämbetet enl. Skråordn.

Uppförde 11 nybyggnader 1762-74.

Mästare nummer: 101
Inträdesår: 1770
Avliden: 1788-08-19